Stažení

Vyberte svůj operační systém
Linux Windows Jiný Speciální
ArchArch WindowsInstalátor FreeBSDFreeBSD Source codeZdrojový kód
FedoraFedora WindowsBinarní zip MacMac OS X
DebianDebian
UbuntuUbuntu
OpenSuseOpenSuse
LinuxGeneric Linux

Arch Linux

Použijte aur package.

Fedora

Použijte Fedora repozitář,
jako root
dnf config-manager --add-repo https://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/Fedora_version/home:dvx13.repo
dnf install dxfaktura
version změnte na 28 nebo 29.

Debian

Použitje Debian repozitář,
jako root
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/dvx13/Debian_version/ /' > /etc/apt/sources.list.d/home:dvx13.list
apt-get update
apt-get install dxfaktura
Můžete přidat klíč repozitáře:
wget -nv https://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/Debian_version/Release.key -O Release.key
apt-key add - < Release.key
apt-get update
version změnte na 8.0 nebo 9.0.

Ubuntu

Použitje Ubuntu repozitář,
sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/dvx13/xUbuntu_version/ /' > /etc/apt/sources.list.d/home:dvx13.list"
sudo apt-get update
sudo apt-get install dxfaktura
Můžete přidat klíč repozitáře:
wget -nv https://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/xUbuntu_version/Release.key -O Release.key
sudo apt-key add - < Release.key
sudo apt-get update
version změnte na 16.04, 17.10, 18.04 nebo 18.10.

OpenSuse

Použijte OpenSuse repozitář,
jako root
zypper addrepo http://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/openSUSE_version/home:dvx13.repo
zypper refresh
zypper install dxfaktura
version změnte na 42.1, Leap_42.2, Leap_42.3, Leap_15.0 nebo Tumbleweed.

Linux obecně

Jestliže máte distribuci používající deb balíčky, zkuste použít postup jako pro Debian nebo Ubuntu.
Jestliže máte distribuci používající RPM balíčky, zkuste použít Fedora repozitář nebo OpenSuse repozitář.
Jinak musíte použít zdrojový kód.

Windows

Stáhněte instalátor dxfaktura-1.00.0-setup.exe

Stáhněte binární zip balíček dxfaktura-1.00.0-win.zip

FreeBSD

Musíte použít zdrojový kód.
Nějaký dobrovolník pro vytvoření portu?

Mac OS X

Diskový obraz se připravuje.

Zdrojový kód

Stáhněte zdrojový kód dxfaktura-1.00.0.tar.gz

Otevřete terminál a jděte do adresáře kam jste rozbalili zdrojový kód.

*nix

  1. Napište 'mkdir build && cd build'.
  2. Napište 'cmake ..' pro konfiguraci programu. Jestliže chcete naistalovat program jinam než do /usr/local, vložte hodnotu do CMAKE_INSTALL_PREFIX během konfigurace: 'cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt'.
  3. Napište 'make' pro kompilaci programu.
  4. Napište 'sudo make install' pro instalaci programu.

Windows

  1. Použijte cmake pro konfiguraci programu.
  2. Použijte vybraný generátor pro kompilaci.